Jejak Warisan Jawi II

15 June 2008

Mesyuarat Agung Perwakilan Kali Ke-36 PSSCM

Berita Bergambar
Tarikh : 8 Jun 2008
Masa : 8 pagi - 6 petang
Tempat : Auditorium Utama, Universiti Islam Antarabangsa, Gombak
Perwakilan Selangor :
01) SAIFUL ANWAR BIN YAHAYA

02) RUZY HAZAT @ ABDUR ROZAQ BIN IBRAHIM
03) DALIM BIN OTHMAN
04) ISA BIN SULAIMAN
05) YUFARDI DJAMILY BACHTIAR
06) SAIFUL AFFENDEE BIN MOHD RAIS
07) MOHD RIZAL BIN ABDUL RAHMAN
08) MOHD SANI BIN OSMAN
09) ADRI AMRUL BIN ARIFFIN
10) JOEHARY BIN ZAKARIA
11) JUNAIDI BIN JAMALUDIN
12) ZAINOL BIN SAIFUDDIN
13) MOHD HAIDZIR BIN GAZALEK
14) ZULHISHAM BIN ABDUL LATIP
15) MOHAMMAD RAZID BIN DIN
16) NASYARUDIN BIN ABU OSMAN
17) SUHAIMI BIN MOHD YUNAN
18) ZAINON BIN HASSAN
19) AZIZUL AZIM BIN ABD MUTALIB
20) SALMAN FARISI BIN SAMSUDIN


0 komentar: