Jejak Warisan Jawi II

24 September 2007

Majlis Permuafakatan Penyelia-penyelia Kelas (MPPK)

Jadual 3

MAJLIS PERMUAKATAN PENYELIA-PENYELIA KELAS (MPPK)

a. Pengerusi : Mohmad Anuar Ahmad (IPT Cawangan)
b. Pen. Pengerusi : Zaid Muhammad Mohd Rais
c. Setiausaha Cawangan : Saiful Anwar Yahaya (Sekolah-sekolah Cawangan)
d. Bendahari Cawangan : Dalim Othman (Tiada)
e. Setiausaha Majlis : Isa Sulaiman (Klang)

f. Ahli Majlis : Mohd Razali Mohd Adnan (Kuang)
g. Ahli Majlis : Saiful Affandee Mohd Rais (Shah Alam)
h. Ahli Majlis : Md Zulkifli Ismail (Serdang)
i. Ahli Majlis : Rosman Mat Deli (Bukit Beruntung)
j. Ahli Majlis : Khaharuddin Abdul Rahman (Cheras)
k. Ahli Majlis : Zainol Saifuddin (Selayang)
l. Ahli Majlis : Joehary Zakaria (Puchong)

MATLAMAT :
Pengembangan persatuan dan persilatan dapat diseragam atau disatukan serta diselaraskan.

TUJUAN :
Supaya Penyelia-penyelia terlibat secara langsung dalam pentadbiran melalui Majlis Permuafakatan Penyelia-penyelia Kelas.

OBJEKTIF :
Membina Perjalanan persatuan/persilatan di pusat dan kelas dalam nada sama dan seudara.

BIDANG KUASA :

i) Pelantikan Tenaga Pengajar - dibincang dan diputuskan seterusnya disalurkan ke pihak Cawangan untuk disahkan atau dipersetujui melalui Setiausaha MPPK.

ii) Membincangkan Pergerakan Tenaga Pengajar di seluruh Cawangan Selangor.

iii) Membincangkan suatu kaedah atau modul penyelarasan untuk penuntut dari asas hingga tamat - seperti motivasi & seminar (tidak melibatkan buah-buah).

iv) Membincangkan suatu kaedah atau modul untuk Tenaga Pengajar menyampaikan perkara yang wajar/tak wajar kepada penuntut/pelatih.

v) Merancang untuk pembukaan Kelas-kelas Latihan Silat Cekak yang baru.

vi) Menyelaraskan dan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul.

0 komentar: