Jejak Warisan Jawi II

13 October 2009

MACLB & Kourumnya

Fasal 17.6 & 17.7 Perlembagaan PSSCM

17.6 Mesyuarat Agung Cawangan Luar Biasa atau MACLB

17.6.1 MACLB hendaklah diadakan apabila dikehendaki oleh salah satu permintaan berikut :

(a) Dengan perintah Jawatankuasa Pusat ATAU

(b) Apabila difikir mustahak oleh Jawatankuasa Cawangan ATAU

(c) Dengan permintaan bertulis kepada Jawatankuasa Cawangan daripada ahli-ahli Cawangan itu yang tidak kurang daripada 30 orang Ahli Biasa dan hendaklah menyatakan sebab-sebab bertulis mengapa MACLB hendak diadakan.

17.6.2
- MACLB yang diminta oleh ahli hendaklah diadakan tidak lewat daripada 30 hari daripada tarikh permintaan itu diterima oleh Jawatankuasa Cawangan.
- Setiausaha Cawangan hendaklah mengeluarkan dan menandatangani notis kenyataan dan agenda untuk mengadakan MACLB dalam tempoh tidak lebih 14 hari dari tarikh permintaan tersebut.
- Jika Jawatankuasa berkenaan gagal memanggil MACLB dalam tempoh yang ditetapkan, maka ahli-ahli yang meminta diadakan MACLB bolehlah memanggil MACLB tersebut setelah dimaklumkan kepada Jawatankuasa Pusat dan Jawatankuasa Cawangan dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan itu.

17.7 Kourum bagi Mesyuarat Agung Cawangan atau MACLB ialah sekurang-kurangnya setengah atau satu per dua daripada jumlah Ahli Biasa Cawangan itu ATAU dua kali jumlah Ahli Jawatankuasa Cawangan, yang mana lebih rendah.

0 komentar: