Jejak Warisan Jawi II

05 September 2009

Seminar Sains Solat 2009

JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA
Koleksi Kertas Kerja

Program Seminar Sains Solat Peringkat Kebangsaan 2009
(5 Ogos 2009 - Masjid Negara KL)

Bil. Kertas Kerja
1 - Konsep dan Pengamalan Solat Lima Waktu
2 - Solat dari Perspektif Sains Kepada Otak
3 - Solat -Sains Kepada Denyutan Jantung
4 - Solat-Sains Kepada Komposisi Badan
5 - Mati pucuk-solat-kepada disfungsi Ereksi
6 - Solat Perspektif Agama
7 - Solat- Sains-Kepada Sistem Otot
8 - Solat-Sains- Kepada Sakit PinggangSumber Bahagian Penyelidikan JAKIM
http://www.islam.gov.my/portal/koleksi.php

0 komentar: