Jejak Warisan Jawi II

11 May 2009

Tema Cekak 44 Tahun “BUDAYA PENYATU UMMAH”

"BUDAYA PENYATU UMMAH"

Budaya dan Bangsa adalah dua istilah yang begitu berkait rapat. Tanpa budaya, maka tiadalah bangsa. Begitu juga sebaliknya. Sekiranya tiada bangsa, maka tidak akan wujud sesebuah budaya untuk dipraktikkan.

Untuk menterjemahkan dan memperkenalkan Budaya Bangsa Melayu yang sebenar tanpa meninggalkan panduan dan amalan agama yang dianuti, maka penerapan nilai budaya ini mestilah dibina melalui kaedah-kaedah yang bersesuaian dan dapat diterima oleh seluruh bangsa.

Masyarakat khususnya bangsa Melayu perlu sentiasa diberi kesedaran, dibimbing dan dididik akan kepentingan mengamalkan dan mempertahankan budaya yang selaras dengan kehendak Agama Islam, seperti yang digariskan di dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan.

Matlamat sebenar PSSCM melalui program ini adalah untuk memupuk semangat orang Melayu supaya kembali kepada budaya Melayu yang asal berlandaskan panduan dan amalan yan terdapat di dalam agama Islam. Apabila elemen ini berjaya diterapkan, maka di penghujung proses perlaksanaan ini, kita akan dapat melihat suatu kelompok bangsa Melayu atau Ummah yang sentiasa bersatu dan berpegang kepada Agama Islam.

Bangsa Melayu yang mempunyai Budaya yang berpaksikan agama Islam adalah mereka yang boleh mempunyai sifat-sifat seperti jati diri yang mantap, sikap berani kerana benar, insan yang berdaya tahan dan bernilai murni.

Oleh itu, tujuan dan matlamat sebenar PSSCM dalam menggembleng usaha bagi Budaya Penyatu Ummah untuk mengembalikan jati diri sebenar orang Melayu yang mana melalui sifat-sifat yang dinyatakan di atas akan dapat melahirkan Ummah yang bersatu dan sanggup mempertahankan Agama, Bangsa dan Negara dalam merentasi pelbagai cabaran arus globalisasi.

0 komentar: