Jejak Warisan Jawi II

05 February 2007

Penyusunan Persilatan Zon Tengah

Setelah diperkenan oleh YM Guru Utama pada 20 Januari 2007, maka struktur kepenyeliaan telah mengalami perubahan dengan pertukaran dan perlantikan baru oleh Penyelia-penyelia Kelas yang terlibat iaitu Kelas Latihan Shah Alam, Klang dan Puchong. Namun, pergerakan Jurulatih dan Pembantu Jurulatih di antara kelas-kelas yang terlibat adalah seperti biasa buat masa ini.

Berkuatkuasa 1 Feb 2007 maka pertukaran Penyelia-penyelia adalah seperti berikut :

1) Kelas Latihan SHAH ALAM : Penyelia - Saiful Affendee Mohd Rais (asal Penyelia PUCHONG)
2) Kelas Latihan PUCHONG : Penyelia - Joehary Zakaria (asal Penyelia KLANG)
3) Kelas Latihan KLANG : Penyelia - Isa Sulaiman (Penyelia Baru)

Manakala Mejar (B) Mohmad Anuar Ahmad daripada Penyelia SHAH ALAM telah bertukar sebagai Penyelia IPT Selangor berkuatkuasa 1 Mac 2007. Dengan itu, semua kerja-kerja penyeliaan Kelas Latihan di semua IPT di bawah Cawangan Selangor seperti UPSI, IKBN Peretak dan UniKL-MIAT akan diletakkan di bawah seorang Penyelia sahaja.

Mesyuarat Jawatankuasa Cawangan kali ke-13 (2005/07) yang telah bersidang pada 3 Feb 2007 telah mengesahkan perkara di atas. Harapan agar perjalanan Silat Cekak di IPT tidak hanya tertumpu kepada persilatan sahaja tetapi hendaklah memahami dan selari dengan matlamat serta dasar Cawangan untuk menghasilkan tenaga sumber manusia yang berkualiti yang boleh menyumbang peranan dalam pembangunan Persatuan khususnya di peringkat Cawangan.

0 komentar: